Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie kierujemy do uczestników rynku kapitałowego, akcjonariuszy, inwestorów obecnych i potencjalnych.

O emitencie

Informacje ogólne

Kolejkowo to sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej formie, wystaw makiet, które odwzorowują otaczający nas świat: malownicze wsie, piękne tereny górskie czy gwarne miasta. Ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów sprawiają, że goście czują się jakby obserwowali prawdziwe życie z lotu ptaka. Zapewniamy doskonałą zabawę dla gości indywidualnych, całych rodzin, a także dla zorganizowanych wycieczek szkolnych.

Obecnie na Kolejkowo składają się trzy lokalizacje: dwie wystawy, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 340 tysięcy gości oraz otworzona w marcu 2024 modelarnia w Jeleniej Górze. Również w modelarni dostępna jest ścieżka zwiedzania. Planujemy otwarcie jeszcze dwóch lokalizacji w Polsce - w Warszawie i Gdańsku.

 

Działalność Spółki

Kolejkowo SA

Kolejkowo to sieć zaawansowanych, przedstawionych w nowoczesnej formie, wystaw makiet, które odwzorowują otaczający nas świat: malownicze wsie, piękne tereny górskie czy gwarne miasta. Ruchome modele pociągów, samochodów, statków czy tramwajów sprawiają, że goście czują się jakby obserwowali prawdziwe życie z lotu ptaka. Zapewniamy doskonałą zabawę dla gości indywidualnych, całych rodzin, a także dla zorganizowanych wycieczek szkolnych.

Obecnie na Kolejkowo składają się trzy lokalizacje: dwie wystawy, we Wrocławiu i w Gliwicach, które rocznie odwiedza ponad 340 tysięcy gości oraz otworzona w marcu 2024 modelarnia w Jeleniej Górze. Również w modelarni dostępna jest ścieżka zwiedzania. Planujemy otwarcie jeszcze dwóch lokalizacji w Polsce - w Warszawie i Gdańsku.

Poza stałymi wystawami, w ramach Kolejkowo powstają wystawy czasowe, spójne koncepcyjnie projekty odnoszące się do aktualnych tematów. Marka Kolejkowo to unikatowy model biznesowy, który opiera się na spójnych wartościach, takich jak relacje, współtworzenie, uniwersalizm, aktualność, jakość i uczciwość. Kolejkowo to nowatorski produkt, który jest uniwersalny i stanowi jedyne w swym rodzaju połączenie atrakcji turystycznej, sztuki i popkultury.

Władze Spółki

Władze Spółki Kolejkowo SA

Jakub Paczyński – Prezes Zarządu
Katarzyna Paczyńska – Członek Zarządu
Włodzimierz Tyczyński – Członek Rady Nadzorczej
Karolina Makowska – Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Korzycki – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Akcjonariat Kolejkowo SA

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Kolejkowo SA

W marcu 2024 roku otworzyliśmy dla gości unikalną na skalę kraju atrakcję, jaką jest modelarnia w Jeleniej Górze. Tutaj zaprojektowaliśmy wyjątkową ścieżkę turystyczną po świecie powstawania miniatur. Zwiedzający poznają tajniki tworzenia Kolejkowa, m.in.; jak projektujemy i tworzymy budynki, jak siejemy trawę na makiecie, jak napędzamy i sterujemy samochodami, kto wymyśla i maluje figurki. Ten element zapewni dodatkowe przychody dla spółki ze sprzedaży biletów wstępu i sklepiku. Szacujemy, że docelowo obiekt przyjmować będzie ok. 70 tysięcy klientów rocznie. 

W modelarni zaplanowana jest też sala na warsztaty modelarskie skierowane do młodzieży i dorosłych. Planujemy uruchomić różne grupy modelarskie tj. kolejowe, samolotowe, figurek, RC. Testy takich warsztatów już prowadziliśmy we Wrocławiu , bardzo  chętnie uczestniczyli w nich przedstawiciele kadry zarządzającej w firmach. Odbierali takie zajęcia jak oderwanie myśli od podejmowania decyzji, swoisty “ośrodek SPA dla umysłu”. 

Do końca 2024 roku planujemy otworzyć Kolejkowo w Warszawie, czyli najlepszym rynku usług turystycznych w Polsce. Mamy podpisaną umowę najmu w znakomitej lokalizacji, w sąsiedztwie popularnych miejsc tj. Pałacu Kultury i Nauki, Galerii Handlowej Złote Tarasy, Dworca Głównego. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane: w pobliżu dwie linie metra, WKD, parkingi dla autokarów i samochodów osobowych. Prace nad warszawską ekspozycją zaczęliśmy ponad rok temu. Mamy wykonanych już kilkanaście dużych budynków- miniatur, ponad 3 tysiące figurek ludzi oraz elementy sterowania i elektryki do makiet.  

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe Kolejkowo SA


* Dane za 2023 niezbadane przez biegłego rewidenta.

Aktualne wyniki finansowe znajdują się w raportach poniżej.

Otoczenie rynkowe

Polski rynek turystyczny

 

Zgodnie z raportem World Travel and Tourism Council („WTTC”) wartość gospodarki turystycznej w Polsce w 2022 r. została oszacowana na ok 120,0 mld zł, co oznaczało spadek o 9,5% w porównaniu z rokiem 2019. Odpowiadało to za około 4,0% polskiego produktu krajowego brutto („PKB”). Prognoza na 2023 r. zakłada, że wartość tego sektora wyniesie 126,7 mld zł, co będzie oznaczało wzrost udziału w PKB do 4,2%. Według ekspertów z WTTC polski sektor turystyczny w 2033 r. będzie wart 197,6 mld zł, a jego udział w PKB wyniesie 5,2%.

Żródło: OECD (2022), „OECD Tourism Trends and Policies 2022”, OECD Publishing, Paryż, https://doi.org/10.1787/a8dd3019-en

 

Jak podaje GUS W 2022 r. mieszkańcy Polski odbyli łącznie 74,4 mln podróży z co najmniej jednym noclegiem (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży) – o 18,9% więcej r/r. Przeważały podróże krajowe, których było 61,2 mln (o 10,9% więcej r/r), z tego 34,8 mln (o 12,4% r/r) podróży krótkookresowych (2-4 dni) i 26,4 mln (o 9,1% r/r) podróży długookresowych, tj. trwających 5 dni lub dłużej. Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,2 mln (o 77,3% więcej r/r). Wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami w 2022 r. wyniosły 86,6 mld zł (wzrost o 50,1% r/r), z tego na krajowe wyjazdy z noclegami przypadało 42,1 mld zł (wzrost o 31,9%), na zagraniczne wyjazdy z noclegami – 33,6 mld zł (wzrost o 95,2%), a na zagraniczne podróże jednodniowe – 10,9 mld zł (wzrost o 27,0%). Warto również wskazać, że wydatki na krajowe wyjazdy z noclegami stanowiły 48,6% w wydatkach ogółem (mniej o 6,7 p.p.). W 2022 r. przeciętne wydatki jednej osoby na krajową podróż trwającą od 2 do 4 dni wyniosły 467 zł (wzrost o 21,9%), na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 1293 zł (wzrost o 16,9%).

W 2022 r. do Polski przyjechało 71,8 mln nierezydentów i było to o 40,7% więcej r/r, z tego 15,9 mln turystów (o 64,0% więcej r/r) oraz 55,9 mln odwiedzających jednodniowych (o 35,3% więcej r/r.). Cudzoziemcy odwiedzający Polskę w 2022 r. ponieśli (przed podróżą u siebie w kraju i podczas pobytu na terenie Polski) wydatki w wysokości 44,8 mld zł i było to o 56,6% więcej niż w 2021 r. W grupie turystów najwyższe wydatki w związku z podróżą do Polski ponieśli cudzoziemcy z Niemiec – 8,0 mld zł (30,4% ogółu wydatków turystów w 2022 r.), następnie z Ukrainy – 3,3 mld zł (12,6%), Stanów Zjednoczonych – 2,5 mld zł (9,5%) oraz Wielkiej Brytanii – 1,3 mld zł (4,8%).

Żródło: GUS, „Turystyka w 2022 r.”, Warszawa, Rzeszów 2023

Jak wskazuje serwis Statista.com średnioroczny wzrost (CAGR) globalnych przychodów w sektorze turystyki i podróżowania w latach 2023-2027 ma wynieść 4,42%.

Żródło: Statista Market Insights, „Travel &Tourism – Worldwide” czerwiec 2023

Jak wskazuje Polska Organizacja Turystyczna, parki rozrywki i parki tematyczne to najszybciej rozwijające się atrakcje turystyczne, na których oparty jest ogromny segment światowego rynku turystycznego. Produkt turystyczny, jakim są parki rozrywki, skierowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. W regionie EMEA (Europa, Middle East i Afryka) całkowita frekwencja spadła w 2020 r. o 66% dla 20 najlepszych parków rozrywki i 61% dla 10 najlepszych parków wodnych. Jednak już w 2021 r. wszystkie wielkie parki rozrywki odnotowały znaczny wzrost frekwencji w relacji do roku 2020. W 2021 r. odnotowano działalność ponad 1500 większych parków rozrywki i parków tematycznych, które przyciągnęły 1,8 mld odwiedzających, a obroty handlowe przekraczały wartość 20 mld euro. Polskie parki rozrywki w 2021 r. również odnotowały znaczny wzrost liczby odwiedzających. Duża część z nich zanotowała wynik lepszy niż przed pandemią tj. w 2019 r. Największy park rozrywki w Polsce zanotował ok. 16% wzrost względem 2019 r.

Żródło: Polska Agencja Turystyczna, „Frekwencja w atrakcjach turystycznych w roku 2021”, Kraków, Warszawa 2022

Raporty
alt
Raporty okresowe kwartalne
alt
Informacje bieżące
Kalendarium
Ład korporacyjny
pdf
Aktualne treść statutu
pobierz:
pdf
Odpis KRS
pdf
Polityka informacyjna
pobierz:
Dane finansowe
pdf
Struktura przychodów
pobierz:
pdf
Wyniki finansowe
pobierz:
pdf
Prognozy finansowe
pobierz:
Walne Zgromadzenie
pdf
Zwołania Walnego Zgromadzenia

Dane kontaktowe


 

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
ul. Nyska 87/51
50-505 Wrocław
tel: (+48) 71 307 36 24
fax: (+48) 71 719 91 55
email: info@blueoak.pl
www.blueoak.pl

 

KONTAKT:

Angelika Thauer
tel: (+48) 880 005 099
e-mail: angelika.thauer@kolejkowo.pl
www.kolejkowo.pl