Regulamin Kolejkowo Modelarnia

 1. Kolejkowo Modelarnia w Jeleniej Górze jest czynne dla Zwiedzających 365 dni w roku od poniedziałku do niedzieli, również w dni świąteczne.
 2. Czas zwiedzania to około 50 minut. 
 3. Wejścia odbywają się co pół godziny, tylko z Przewodnikiem.
 4. Na 30 minut przed zamknięciem obiektu, nie wpuszcza się już Zwiedzających oraz kasa nie sprzedaje biletów wstępu. Będzie możliwa rezerwacja na kolejny dzień.
 5. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za bilet.
 6. Bilety można nabyć on-line (patrz: kod QR) lub w kasie.
 7. Modelarnię Kolejkowa można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.
 8. Grupa zorganizowana to minimum 15 osób, po wcześniejszej rezerwacji.
 9. W modelarni odbywa się praca modelarzy oraz maszyn. Ze względów bezpieczeństwa nie można przekraczać wyznaczonej czerwonej linii, namalowanej na posadzce modelarni.
 10. Należy słuchać i wykonywać polecenia przewodnika oraz obsługi Kolejkowa.
 11. Zakazane jest dotykanie przedmiotów znajdujących się w modelarni, w szczególności urządzeń i maszyn, bez pozwolenia obsługi Kolejkowa lub przewodnika.
 12. Zakazane jest zbliżanie się do stanowisk Modelarzy i dotykanie narzędzi oraz substancji.
 13. Do nabycia biletu ulgowego za okazaniem stosownych dokumentów uprawnione są osoby:
  - dzieci od 3-18 lat,
  - studenci,
  - emeryci,
  - renciści,
  - osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
 14. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze przed wejściem do atrakcji turystycznej Kolejkowo. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do atrakcji turystycznej Kolejkowo - są nieważne.
 15. Za zachowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo zorganizowanych grup podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.
 16. Za zachowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie. 
 17. W obiekcie obowiązuje zakaz:
  - dotykania elementów wystawy oraz makiety
  - palenia tytoniu
  - przebywania w stanie nietrzeźwym
  - wprowadzania zwierząt
  - wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania
  - przekraczania czerwonej linii wyznaczającej ścieżkę zwiedzania
  - wnoszenia broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów
  - wstępu osobom zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób oraz ekspozycji, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  - dotykania przedmiotów, urządzeń, maszyn i substancji
  - odłączanie się od grupy i przewodnika
 18. Niedostosowanie się do zakazów i poleceń obsługi, oraz nieprzestrzeganie regulaminu Kolejkowa Modelarni, może zagrażać życiu lub zdrowiu Zwiedzającego.
 19. Osoby niestosujące się do  poleceń obsługi lub łamiące zakazy, zostaną poproszone o wyjście z obiektu bez prawa do zwrotu za bilety.
 20. W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia budynku wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
 21. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegać będą odpowiedzialności karnej.
 22. Zwiedzający ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed zakupem biletu.
 23. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Kolejkowa Modelarni.
 24. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku Kolejkowa, właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.
 25. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników obiektu.
 26. Skargi, pochwały i wnioski Zwiedzających przyjmuje menedżer obiektu Kolejkowa Modelarni w godzinach pracy, lub mailowo na adres:  jeleniagora@kolejkowo.pl
 27. Fotografowanie oraz nagrywanie filmów i umieszczanie ich w mediach społecznościowych mile widziane :) 
 28. Pamiętaj: nie fotografuj twarzy modelarzy i rób zdjęcia bez lampy błyskowej.

Zobacz również:

1/4
2/4
3/4
4/4