Regulamin

 1. Kolejkowo jest czynne dla Zwiedzających od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00
 2. Na 30 minut przed zamknięciem obiektu nie wpuszcza się już Zwiedzających oraz kasa nie sprzedaje biletów wstępu.
 3. Zwiedzających obowiązuje uiszczenie opłaty za bilet.
 4. Kolejkowo można zwiedzać indywidualnie lub grupowo.
 5. Do nabycia biletu ulgowego za okazaniem stosownych dokumentów uprawnione są osoby:
  • dzieci od 3-18 lat,
  • studenci,
  • emeryci, renciści
  • osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
 6. Wstęp wolny przysługuje opiekunom grup zorganizowanych zgodnie z zasadą, iż jeden opiekun przypada na dziesięcioro podopiecznych
 7. Za zachowanie oraz dbanie o bezpieczeństwo zorganizowanych grup podczas zwiedzania odpowiadają opiekunowie.
 8. W obiekcie obowiązuje zakaz:
  • palenia tytoniu,
  • przebywania w stanie nietrzeźwym,
  • wprowadzania zwierząt,
  • wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
  • wnoszenia broni palnej i niebezpiecznych przedmiotów,
  • wstępu osobom zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu osób oraz ekspozycji, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 9. W przypadku ogłoszenia alarmu np. pożarowego, Zwiedzający zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia budynku wskazanymi wyjściami oraz do podporządkowania się poleceniom osób kierujących akcją ewakuacyjną.
 10. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, osoby winne podlegać będą odpowiedzialności karnej.
 11. Za rzeczy pozostawione na terenie budynku Kolejkowa właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.
 12. Skargi i wnioski Zwiedzających przyjmuje menedżer obiektu Kolejkowa w godzinach pracy.
 13. Fotografowanie oraz nagrywanie filmów mile widziane :)

Zobacz również:

1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12