Bezpiecznie w Kolejkowie – wyniki konkursu!

Konkurs plastyczny był zorganizowany w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Kolejkowa  pod nazwą „Bezpiecznie w Kolejkowie”. Organizatorem konkursu był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Celami głównymi konkursu była przede wszystkim edukacja dzieci w ramach bezpiecznych zachowań, propagowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa, kształtowanie właściwych postaw oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania. Konkurs był bezpłatny i miał charakter otwarty, skierowany był do dzieci i młodzieży w województwie dolnośląskim.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było stworzenie pracy plastycznej – technika artystyczna dowolna – na temat zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa powszechnego.

Praca plastyczna powinna w swej treści nawoływać do przestrzegania zasad w zakresie prawidłowych postaw społecznych. Tematem przewodnim kampanii było uświadomienie odbiorcom, że właściwe zachowania i postawy wpływają na bezpieczeństwo ogólne, w tym głównie dzieci.

Do Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu wpłynęło ponad 500 prac. Jury wyłoniło 5 zwycięzców oraz przyznało 5 wyróżnień. Forma wykonania prac zaskoczyła oceniających, bowiem znalazły się wśród nich wszystkie techniki malarskie – od zwykłego rysunku po prace olejne oraz trójwymiarowe, a także kolaże. Ocenie poddano:

 • Pomysłowość
 • Treść i budowa przekazu
 • Inwencja twórcza
 • Dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Zwycięzcami w konkursie są:

 1. Nikodem Bieroński z Oławy.
 2. Yeva Kostiv z Trzebnicy.
 3. Michał Kurek ze Strzelina.
 4. Wiktoria Melkowska z Boleścina.
 5. Maja Skrzątek z Lubina.

Wyróżnionymi w konkursie są:

 1. Amelia Zyga z Marcinowic.
 2. Natalia Sztukowska z Sycowa.
 3. Oliwia Babraj z Świdnicy.
 4. Patrycja Sobocińska z Glinicy.
 5. Nela Podgórska z Nielubia.

Wszystkich dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a laureatów zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 14 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie Kolejkowo Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 95 (I piętro budynku Sky Tower) we Wrocławiu.

1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16